Selecteer een pagina

Cliëntondersteuning

Heeft u hulp of ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Onze tip: schakel een cliëntondersteuner in! Twee mensen weten meer dan één. Een cliëntondersteuner kan helpen duidelijk maken wat belangrijk is voor u!

Een cliëntondersteuner denkt graag met u mee. Bijvoorbeeld als u hulp of ondersteuning wilt regelen en u niet weet hoe dat moet of waar u terecht kunt. Hulp van een cliëntondersteuner is gratis en wordt in gemeente Meppel uitgevoerd door onderstaande organisaties.

 

Bij het regelen van hulp of ondersteuning kan een cliëntondersteuner:

 • helpen om uw vragen en wensen op een rijtje te zetten
 • gesprekken helpen voorbereiden
 • meegaan naar gesprekken
 • meedenken over afspraken over de hulp die u krijgt
 • meedenken als u er niet uit komt met een organisatie

U kunt ook én een cliëntondersteuner én iemand uit uw eigen omgeving laten meedenken. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid, vriend of buurtgenoot.

 

Organisaties in gemeente Meppel die cliëntondersteuning bieden

 

MEE Drenthe

 • Informatie en advies op alle leefgebieden gericht op alle leeftijden;
 • Deskundigheid op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornissen, (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke of zintuigelijke beperking, psychische stoornissen, chronisch zieken;
 • Aanvragen voor Wet langdurige zorg, beschermd wonen, fondsen;
 • Kennis van wetten: participatie, passend onderwijs, Wmo, jeugd;
 • Lokale kennis van de sociale kaart.

Telefoonnummer: 0592-303999
Website: www.meedrenthe.nl

 

Thuis in Cliëntondersteuning

 • Veel kennis van de Wmo / Zorgverzekeringswet en de overgang naar de Wet langdurige zorg;
 • Kennis over ziektebeelden zoals dementie, hersenletsel, lichamelijke beperkingen en chronische aandoeningen;
 • Ondersteunen zowel cliënten als hun mantelzorgers;
 • Levert ook cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg.

Telefoonnummer: 085-0043877
Contactpersoon: Gerriët Reinders
Website: www.thuisinclientondersteuning.nl

Zorggroep Noorderboog

 • Deskundigheid op het gebied van verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling;
 • Kennis over ziektebeelden zoals dementie, hersenletsel, Parkinson, lichamelijke beperkingen en chronische aandoeningen bij ouderen;
 • Goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en van de mogelijkheden voor ouderen in de gemeente Meppel en in de regio;
 • Maatschappelijk werkers van Zorggroep Noorderboog bieden cliëntondersteuning aan ouderen en hun mantelzorgers.

Telefoonnummer 0522-498498
Website: www.noorderboog.nl

 

Meer informatie:
Flyer cliëntondersteuning
Rolbanner cliëntondersteuning