Selecteer een pagina

Missie/visie

Een missie definieert het bestaansrecht en identiteit van de organisatie. De missie van Welzijn MensenWerk (WMW):

Iedereen telt

Visie
Een visie is inspirerend, geeft een visionaire en ambitieus beeld van wat de organisatie wil zijn. De visie van Welzijn MensenWerk is:

Op tijd erbij
Met elkaar
Dichtbij & Zichtbaar

Strategie
Download hier: Strategisch beleidsplan 2021-2023
Dit plan ligt er om enerzijds richting te geven in de komende jaren en de koers te bepalen van de organisatie. Nadat in 2011 door een flinke bezuiniging de reorganisatieplannen zijn vastgesteld en in 2012 voor een groot deel al zijn uitgevoerd, is er nu meer duidelijkheid over de financiƫle positie van de organisatie. Anderzijds zijn er veel ontwikkelingen in de samenleving. Welzijn MensenWerk heeft ervoor gekozen om Welzijn Nieuwe Stijl in te voeren en wil zo betrokken zijn bij de drie transities, van AWBZ naar de WMO, Wet werken naar vermogen en de Wet op de jeugdzorg.

Dit alles heeft Welzijn MensenWerk ertoe gedwongen opnieuw te kijken naar haar missie, visie en strategie. Geconstateerd is dat een nieuwe koers gewenst is. Ook zijn de missie en visie veranderd en zijn er nieuwe speerpunten voor de komende vier jaar vastgesteld.