Selecteer een pagina

Raad van Toezicht

Samenstelling bestuur Welzijn MensenWerk en CCM De Plataan

Directeur/bestuurder
De heer W. van Dalen

Samenstelling Raad van Toezicht
Download: Profielschets Lid Raad van Toezicht WMW en CCM de Plataan

Voorzitter
De heer J. Tichelaar

Leden
Mevrouw P. Verlaan
Mevrouw N. Senteur
De heer W. van Es
De heer M. te Wierik

Statuten
Download hier: Statuten 2015

Governancecode
Download hier: Governancecode Sociaal Werk Nederland

Reglement RvT
Download hier: Reglement RvT Sociaal Werk Nederland