Selecteer een pagina

Over Welzijn MensenWerk

In de gemeenten Meppel en Westerveld zet Welzijn MensenWerk zich in om mensen, jong en oud, mee te laten doen in onze samenleving. Iedereen telt mee. Vanuit de dorpen, wijken en buurten verbinden wij inwoners en organisaties met elkaar.

Door uit te gaan van de vragen en behoeftes van de inwoners ontstaan er doeltreffende en vernieuwende oplossingen. Oplossingen voor een betekenisvol en prettig leven. Wij kijken daarom naar alle aspecten van het dagelijkse leven: ontmoeting, opvoeding, werk, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur en veiligheid.

Op tijd erbij
Wij signaleren zo vroeg mogelijk wat inwoners nodig hebben aan ondersteuning. Zo voorkomen en beperken we problemen, zwaardere zorg en hogere kosten. Wij helpen inwoners op weg met als doel veerkrachtig te worden en blijven.

Met elkaar
Wij gaan uit van heel de mens in zijn omgeving. Dat betekent de inzet van ieders talenten en krachten ondersteunen. Dat doen wij samen met vrijwilligers en o.a. woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten, politie, bibliotheken, scholen en huisartsen.

Dichtbij en zichtbaar
Wij zijn aanwezig in buurten. Zichtbaar en benaderbaar voor initiatieven die bijdragen aan een vitale samenleving. Wij investeren ook in netwerken zoals Sociaal Werk Nederland, de Zorgalliantie en Regiocampus. en wij werken met collega-organisaties.

 

Iedereen telt

Bekijk hier de poster