Selecteer een pagina

Jongerenwerk

Geluk is: veilig en gezond opgroeien. Welzijn MensenWerk zet zich in om de jeugd (0-23 jaar) mee te laten doen. Onze sociaal werkers zijn er voor de jeugd en spreken hun taal. De jeugd komt vaak tot verrassende oplossingen doordat wij uitgaan van hun vraag. Oplossingen die de jeugd gelukkig maken. Vanuit lokale verankering in de wijk en op school (wij kennen de jeugd, de jeugd kent ons) kunnen wij de jeugd en andere organisaties met elkaar verbinden. Daarnaast signaleren wij in een vroeg stadium problemen en risico’s, zodat zwaardere zorg voorkomen kan worden. Door het bieden van hulpverlening op maat, wordt de eigen kracht van de jeugd versterkt. Want investeren in preventie loont: investeren in welzijn.

Geluk is: onbezorgd opgroeien. De jeugd leert spelenderwijs de taal, het spel en sociale vaardigheden. Dat doen zij door te ontdekken en hun talenten in te zetten. Wij stimuleren en ondersteunen de jeugd in hun zoektocht en zetten ouders en opvoeders daarbij in als belangrijk onderdeel in het opgroeien van hun kinderen. Welzijn MensenWerk activeert de jeugd om met behulp van hun sociale netwerk zoveel mogelijk onbezorgd op te groeien. Daar waar nodig geven onze sociaal werkers hen een duwtje in de rug.

Geluk is: prettig leven in een veilige omgeving. De jeugd, ouders en opvoeders zorgen met elkaar voor een prettige en veilige persoonlijke leefomgeving. Zij leren elkaar kennen, hebben begrip en respect voor elkaar en zoeken elkaar op. Daar waar nodig wordt de jeugd weerbaar gemaakt om zelfverzekerder en zelfredzamer te zijn. Zo voorkomen we dat een individu zich buitengesloten voelt en bevorderen wij dat zij hun talenten inzetten.

Geluk is: je gezond en fit voelen. Door gezond te eten en te drinken, voldoende te sporten of te bewegen en door lekker in je vel te zitten, voel je je gelukkig. Drank, drugs, internet en (psychische) problemen kunnen negatieve invloed hebben op een gezonde leefstijl. Wij lichten de jeugd voor om verleidingen te weerstaan en begeleiden individuen bij (psychische) problemen thuis en op school.

 

Tom Kisjes

Sociaal werk - Jongerenwerker