Selecteer een pagina

Algemeen maatschappelijk werk

Problemen horen bij het leven. Iedereen heeft er wel eens last van. Erover praten met vrienden, familie of bekenden kan helpen. Het kan echter zijn dat u er samen met hen niet uitkomt. Misschien is er ook niemand in uw omgeving met wie u over uw problemen durft of kunt praten. Dan kunt u gebruik maken van de vertrouwelijke hulp van het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). Het AMW kan u helpen bij het zoeken naar een oplossing voor zogenaamde psychosociale problemen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om relatieproblemen, problemen met instanties, psychische problemen, verwerkingsproblemen, opvoedingsproblemen, financiële problemen, of combinaties hiervan.

Door middel van individuele gesprekken, relatiegesprekken en/of gezinsgesprekken, zoekt u samen met een maatschappelijk werker naar de beste ondersteuning of begeleiding voor uw probleem of hulpvraag. U kunt zonder verwijsbrief van de huisarts terecht. Aan de hulp van het AMW zijn geen kosten verbonden. De hulpverlening is vrijwillig.

Aanmelding
U kunt bellen op telefoonnummer 085-273 14 44 of contact opnemen met de maatschappelijk werker die in uw dorp werkzaam is.

Intake
Tijdens het intakegesprek stelt een maatschappelijk werker u vragen om uw situatie verder te verkennen. Op basis hiervan maakt de maatschappelijk werker een verslag.

Hulpverlening
Wanneer er geen wachttijd is, start de hulpverlening direct na het intake gesprek. De termijn waarop de hulpverlening start kan per plaats verschillen. Tijdens de aanmelding zal u hierover worden geïnformeerd. Welzijn MensenWerk streeft ernaar dat de hulpverlening door dezelfde maatschappelijk werker wordt uitgevoerd. Dit is echter niet altijd mogelijk of wenselijk.

Hulpverleningsplan
Sommige moeilijkheden zijn individueel op te lossen, voor andere is het juist beter om andere personen (bijvoorbeeld uw partner) erbij te betrekken. Als u beter door een andere instantie geholpen kunt worden, zal de maatschappelijk werker u daarover informeren.
De maatschappelijk werker bespreekt naar aanleiding van de verkenning van uw situatie een hulpverleningsplan met u.

Samenwerkingspartners
Voor de hulp kan het van belang zijn dat uw maatschappelijk werker overlegt met andere hulpverleners, zoals een huisarts. De maatschappelijk werker zal dit altijd eerst met u bespreken. Algemeen Maatschappelijk Werk werkt onder andere samen met:

  • Veilig Opgroeien van de gemeente
  • Sociaal Team van de gemeente
  • Dorpsteam
  • Wmo gemeente
  • Veilig Thuis Drenthe
  • Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
  • Huisartsen
  • Schoolmaatschappelijk werk

Evaluatie
Tijdens de hulpverlening staan wij op gezette tijden stil bij het effect van de hulpverlening. Op deze manier is het mogelijk om goed bij uw behoeftes te blijven aansluiten en zo nodig het hulpverleningsplan aan te passen. Ook aan het einde van de hulpverlening nemen wij de tijd voor een evaluatie.

Vrijwillig maar niet vrijblijvend
U maakt vrijwillig gebruik van de hulpverlening, maar dit is niet vrijblijvend. Dat wil zeggen dat u het contact kunt aangaan en beëindigen wanneer u dit wilt. Vrijwillig is echter niet hetzelfde als vrijblijvend. We gaan er daarom van uit dat u gemaakte afspraken nakomt. Indien u niet kunt, verwachten wij dan ook dat u contact opneemt met Welzijn Mensenwerk.

Geheimhouding en privacy
De maatschappelijk werkers van Welzijn MensenWerk (WMW) hebben een geheimhoudingsplicht en houden zich aan hun beroepscode. Dit betekent dat al uw informatie binnen WMW vertrouwelijk behandeld wordt. De gegevens die vastgelegd worden in uw dossier zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van WMW die onder de geheimhoudingsplicht vallen.

Ongewenst gedrag
Discriminatie, ongewenst gedrag en agressie worden niet geaccepteerd door Welzijn MensenWerk. Bij agressie (verbaal of fysiek) neemt Welzijn MensenWerk contact op met de politie. Afhankelijk van de aard van het gedrag kunnen wij een melding of aangifte doen. Discriminatie en agressie kunnen leiden tot het beëindigen van de hulpverlening. Tenslotte hebben alle medewerkers van Welzijn MensenWerk de opdracht om niet te praten met cliënten die onder merkbare invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen.

Willeke Tuin

Sociaal werk - Maatschappelijk werk, Mantelzorgondersteuning en Onafhankelijke Clientondersteuning