Selecteer een pagina

Sociaal werk

Sociaal werkers zijn een zorg minder.
Sociaal werkers dat zijn maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, schuldhulpverleners, buurtwerkers, ouderenadviseurs enzovoort. Al die professionals zijn aanspreekpunt voor bewoners van wijken, de gemeenschap en gemeenten.

Sociaal werkers doen meer voor minder geld.
Investeren in welzijn loont. Als professionals werken we aan collectieve oplossingen waar het kan, en aan individuele oplossingen als het moet. Sociaal werkers zijn generalisten. Ze zijn er in verschillende soorten en maten, maar werken vanuit eenzelfde basis. Ze gaan erop af, verhelderen vragen en behoeften van mensen en signaleren vroegtijdig.

Sociaal werkers benutten de kracht van vrijwilligers.
In iedereen schuilt een vrijwilliger. Ook in mensen met een beperking. Sociaal werkers weten dit potentieel aan te boren. Ze laten mensen ervaren dat vrijwillige inzet de maatschappij én henzelf veel oplevert: voldoening, nieuwe sociale contacten, vaardigheden. Dat ontstaat niet vanzelf.

Sociaal werkers laten jongeren groeien.
Sociaal werkers laten jongeren en kinderen ervaren wat het inhoudt om deel uit te maken van een samenleving en hun verantwoordelijkheid te nemen, met respect voor zichzelf en anderen. Ze coachen, ze ontwikkelen talent en bieden ruimte om te leren en te groeien. Maar ook om fouten te maken en ervan te leren. Samen met ouders pakken ze opvoedingsproblemen aan.

Sociaal werkers zijn vakmensen.
Sociaal werkers voldoen aan kwaliteitseisen en houden hun generieke en specifieke vakkennis bij. Er is ruimte voor feedback en het delen van kennis en ervaring met collega’s en in teams. Ze hebben naast een breed handelingsspectrum, kennis van de methodieken, protocollen en beroepsstandaarden in hun eigen vakgebied. Die zetten ze op maat in.

Sociaal werkers vergroten de zelfredzaamheid van de buurt.
Stimuleren, activeren en ondersteunen. Dat zijn kernactiviteiten van sociaal werkers. Zo helpen ze mensen en groepen op weg om zelf initiatief te nemen of elkaar te helpen. Om hulp te vragen én te geven. Kwetsbare mensen stimuleren ze met name om mee te doen, denkend vanuit hún mogelijkheden. Sociaal werkers schrijven niemand af, iedereen kan wát.

Sociaal werkers hebben lef en weten van aanpakken.
Oplossen, aanpakken, ontrafelen. Sociaal werkers willen vooruit. Ze benutten de ruimte in systemen, bedenken innovatieve aanpakken en overwinnen bureaucratische belemmeringen. Sociaal werkers nemen het voortouw en doen wat nodig is om escalatie te voorkomen. Ze weten wat hun verantwoordelijkheid is, en die nemen ze.

Sociaal werkers zijn meesters in verbinden.
Snel, efficiënt en doelgericht schakelen tussen zorg, mantelzorg, hulpverlening en opbouw van de samenleving. Dat doen sociaal werkers. Bruggenbouwers zijn het, allemaal. Ze verbinden mensen aan elkaar, aan bedrijven en aan organisaties. Ze signaleren, organiseren, en schalen op waar nodig.

Sociaal werkers horen in het hart van wijk- en dorpsteams.
Sociaal werkers zijn de experts van het brede dagelijks leven. Ze voelen goed aan wat er in de wijk gebeurt en ze spelen daarop in. Ze kennen de buurtvoorzieningen; ze kennen de sleutelfiguren in de wijken en ze wekken vertrouwen. Bewoners weten hen dan ook te vinden.

Sociaal werkers besparen de gemeenschap tientallen miljoenen.
Hoe eerder je signaleert, hoe kleiner de ingreep die nodig is. Sociaal werkers hebben een cruciale preventieve rol. Dankzij hun inzet vermindert de afhankelijkheid van uitkeringen en de armoede en gaan risicojongeren naar school of vinden ze een baan of stageplek. Ze stimuleren een gezonde leefstijl van jong tot oud met beweging, en sociaal contact.

Jan Bomers

Sociaal werk - Dorpsverbinder

Sofie Reuvers

Sociaal werk - Dorpsverbinder

Willeke Tuin

Sociaal werk - Maatschappelijk werk, Mantelzorgondersteuning en Onafhankelijke Clientondersteuning

Werner Hoff

Sociaal werk - Dorpsverbinder