Selecteer een pagina

Training Seksuele weerbaarheid Voor het Voortgezet onderwijs

Seksualiteit is het uiten van liefde.

Als het goed is, leer je van jongs af aan hoe je met seksualiteit moet omgaan en waar grenzen van seksualiteit liggen. In de puberteit moet je leren hier in de praktijk mee om te gaan. Omdat je bijzonder en uniek bent, is het van groot belang om goed voor jezelf en je eigen lichaam te zorgen. Op een gepaste manier moet je voor jezelf opkomen en verdedigen. We noemen dit weerbaarheid. Het kan gebeuren dat iemand dichterbij komt dan je zelf zou willen. Met woorden maar het kan ook fysiek zijn, op seksueel gebied. Je bent in je seksualiteit kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat je leert om gezonde keuzes te maken, om weerbaar te zijn in seksualiteit.

Door de komst van de nieuwe media worden jongeren overspoeld met allerhande beelden en boodschappen over seksualiteit. Vaak eenzijdig, waarbij meisjes lustobject zijn en jongens als stereotype macho worden neergezet.

Het denken, praten en handelen van de jongeren wordt hierdoor beïnvloed.
Tijdens de lessen die wij op school verzorgen, gaan wij hierover in gesprek.
Een groepsprogramma ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten en wordt sekse specifiek gegeven.

Meer informatie is op aanvraag te verkrijgen via de contactgegevens.

Aanmelden training