Selecteer een pagina

Sociale vaardigheidstraining/Weerbaarheid Meppel

Wat is sociaal vaardig?

Met sociale vaardigheden, ben je in staat om op een goede manier met jezelf en andere mensen om te gaan.

Een aantal voorbeelden van sociale vaardigheden zijn:

  • contacten leggen
  • een gesprek beginnen
  • omgaan met kritiek
  • opkomen voor jezelf
  • omgaan met gevoelens
  • omgaan met pesten

Als je eigen grenzen overschreden worden, kun je voor jezelf
opkomen met woorden en lichaamstaal.

Tijdens deze training voor zowel de onderbouw als bovenbouw ontdek je je eigen kracht en mogelijkheden.
Je leert je op een weerbare manier op te stellen in school, buiten schooltijd en in lastige situaties.
Er worden verschillende werkvormen gebruikt, die je helpen te kijken naar je wat jij kan en niet naar wat je niet kunt. Wij zijn een voorstander van ervarend leren, dus leren door doen ! Dit doen we met spel, rollenspellen en fysieke oefeningen.

De training is na schooltijd en duurt een uur. De dagen waarop de training wordt gegeven varieert. Meer informatie is op aanvraag te krijgen.

Aanmelden kan via de website. Maar ook via school bij de schoolmaatschappelijk werker.

Aanmelden training sociale vaardigheden en weerbaarheid

Naam kind
Roepnaam
Geboortedatum(Vereist)
Adres

Overig

Is de school op de hoogte van de deelname aan de SOVA training? *
Is de school op de hoogte van de deelname aan de SOVA training?(Vereist)
Geeft u toestemming voor uitwisselen van informatie met de school? *
Geeft u toestemming voor uitwisselen van informatie met de school(Vereist)
Bij de aanmelding en training van u zoon/ dochter maken wij gebruik van gegevens zoals email, persoonsgegevens kind en de reden waarom het kind is aangemeld. Deze gegevens gebruiken wij alleen ten tijde van de training. Geeft u hier toestemming voor? *
Geeft u hier toestemming voor?(Vereist)

Geschiedenis

Heeft uw kind al eens aan een training op het gebied van Weerbaarheid of Sociale Vaardigheidstraining meegedaan? *
Heeft uw kind al eens aan een training op het gebied van SOVA(Vereist)
Wat is de reden van aanmelding? *
Waar loop je tegen aan? *
Wanneer vooral? Welk moment? Thuis, school, sport. *
Wat gebeurd er dan concreet? *
Wat vind je onprettig/ niet leuk aan die situatie? *
Waar hoop je op? Kind en ouders. *
Welk verschil zal het maken op school? *
Wat werkt wel/ al? *
Wanneer gaat dit goed? *
Heeft kind al eerder hulp gehad/ trainingen enz. *
Is er bepaalde informatie of zijn er adviezen die u graag zou willen ontvangen? *
Bijzonderheden/ ruimte voor opmerkingen die niet in het formulier aan de orde zijn geweest