Selecteer een pagina

Dinsdag 28 mei reikte wethouder Jacob Boonstra de eerste mantelzorgwaardering uit aan Jan Dijkstra. Welzijn MensenWerk en gemeente Westerveld waarderen alle mantelzorgers met de mantelzorgwaardering. Ruim 400 mantelzorgers hebben dit jaar deze waardering aangevraagd omdat zij zorgen voor een naaste. Mantelzorg is de hulp en ondersteuning die wordt verleend aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Het omvat zowel intensieve als minder intensieve zorg, en gaat verder dan de gebruikelijke hulp.  

Uitreiking waardering 

Jan Dijkstra mocht dit jaar de eerste mantelzorgwaardering ontvangen. Hij woont in Vledder en is mantelzorger voor zijn vrouw. Hij vertelt dat 2018 een heftig jaar was. In de periode dat hij waakte bij zijn vader, kreeg zijn vrouw te horen dat ze borstkanker met uitzaaiingen heeft. Jan heeft sindsdien de invulling van zijn leven drastisch veranderd. Hij is vervroegd gestopt met werken en doet vrijwel alles in het huishouden. Daarnaast verzorgt en ondersteunt hij zijn vrouw in alle ziekenhuisbezoeken.  

Jan zijn dagen bestaan uit zorgdragen voor zijn naasten. Hij heeft namelijk naast de mantelzorgwaardering voor zijn vrouw, nog een waardering gekregen. Jan is ook mantelzorger van zijn moeder. Hij vertelt dat zijn moeder onlangs 90 jaar is geworden en nog zelfstandig woont. Jan ondersteunt haar in en om het huis, bij boodschappen en doktersbezoeken. Hij draagt eraan bij dat zijn moeder langer en op een prettige manier thuis kan blijven wonen. 

Jan: “Het is mooi dat ik dit kan doen en voor anderen van betekenis ben. Als ik later hulp nodig heb, hoop ik ook dat anderen mij zullen ondersteunen”.  

Wethouder Boonstra benadrukt het belang om aandacht te besteden aan mantelzorg in Westerveld: “Het worden van een mantelzorger is vaak geen keuze, het overkomt iemand. Bijzonder is dat veel mensen die mantelzorger zijn dat zelf vaak niet eens beseffen, omdat ze het zo vanzelfsprekend vinden. Ik spreek graag mijn bewondering uit voor de inzet van de mantelzorgers.” 

Voucher voor alle aanvragers 

De gemeente Westerveld en WelzijnMensenwerk bedanken alle mantelzorgers voor hun toewijding en inzet middels een voucher. Er zijn verschillende bedankjes waaruit de mantelzorgers konden kiezen. De voucher wordt persoonlijk thuis bezorgd door een sociaal werker. 

Ondersteuning 

Mensen in Westerveld die de zorg op zich nemen voor iemand met een ziekte of beperking, kunnen als mantelzorger worden ondersteund. Ook als er twijfel bestaat over de rol als mantelzorger, kunnen zij contact opnemen met Welzijn MensenWerk voor informatie, advies, praktische hulp en persoonlijke aandacht. Dit kan via: 085 273 1444 of info@welzijnmensenwerk.nl