Selecteer een pagina

Sociaal Werker met expertise Schoolmaatschappelijk Werk

Wij zoeken per direct voor 20-28 uur per week een

Sociaal Werker
Met expertise Schoolmaatschappelijk Werk

Organisatie
In Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel zet Welzijn MensenWerk (WMW) zich in om mensen, jong en oud, mee te laten doen. Wanneer iemand om wat voor reden dit niet op eigen kracht kan, activeert en ondersteunt WMW hen daarin. Uiteraard zoveel mogelijk gebruik makend van wat er nog wel kan en samen met het eigen netwerk. Maar waar nodig ook in samenwerking met andere informele en professionele organisaties.

Functie-inhoud
De schoolmaatschappelijk werker biedt professionele hulp aan leerlingen tussen de 4 en 23 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. De schoolmaatschappelijk werker signaleert, geeft informatie, advies en consultatie aan de school en biedt zo preventief als mogelijk hulp aan leerlingen en hun ouders via een outreachende, vraaggerichte en systeemgerichte benadering.

De schoolmaatschappelijk werker werkt op meerdere scholen en kan met meerdere leeftijden uit de voeten. Hij/zij werkt samen met diverse collega’s op school, binnen de organisatie (zoals het jongerenwerk) en bij andere organisaties om gezamenlijk de juiste ondersteuning te realiseren, steeds zo preventief als mogelijk. Het geven van trainingen (sociale vaardigheden, weerbaarheid etc.) is een belangrijk onderdeel van deze functie.

Organisatorische positie
De schoolmaatschappelijk werker werkt in het sociaal werk team in Westerveld (en Meppel) en de vakgroep schoolmaatschappelijk werk.

Taken / verantwoordelijkheden
• Adviseren van de interne begeleider, zorgcoördinator of leerkracht/school wanneer deze problemen signaleren bij een leerling;
• Hulpverlening bieden in de vorm van advies- en informatiegesprekken voeren met leerlingen en/of ouders;
• Contacten leggen met de ouders wanneer de school problemen signaleert;
• Opstellen van en uitvoering geven aan individuele trajectplannen;
• Houden van groepstrainingen en themabijeenkomsten;
• Het opstellen van rapportages;
• Deelnemen aan relevante overleggen;
• Verwijzen naar externe partijen en zorgen voor adequate overdracht;
• Verbindingen leggen en relaties onderhouden met andere professionele organisaties.

Functieprofiel
• Relevante afgeronde HBO opleiding MWD/SPH/Pedagogiek/Social Work;
• Kennis van de sociale kaart en het onderwijssysteem in het algemeen;
• Registratie of vooraanmelding SKJ;
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de leerlingen, hun leefomgeving en professionals;
• Analytisch, probleemoplossend en inlevingsvermogen;
• Stressbestendig, creatief, flexibel, makkelijk kunnen schakelen;
• Kan verschillende werelden met elkaar verbinden.

Het is een pré wanneer jij
• Ervaring hebt in het schoolmaatschappelijk werk;
• Kennis hebt van het sociaal domein in Westerveld (en Meppel);
• Op woensdag en vrijdag beschikbaar bent;
• Een echte aanpakker bent met lef die opkomt voor de leerling;
• Al tot hier bent gekomen met lezen en enthousiast bent gebleven!

Arbeidsvoorwaarden
Inschaling volgens de CAO Sociaal Werk, schaal 8. Het betreft in eerste instantie een functie voor de duur van een jaar.

Reageren en procedure
Je sollicitatiebrief met cv kun je richten aan de afdeling Personeelszaken van Welzijn MensenWerk via e-mail PO@welzijnmw.nl onder vermelding van ‘vacature schoolmaatschappelijk werker’.

De sluitingsdatum van deze vacature is 12 september 2022.
De eerste ronde van selectiegesprekken wordt gehouden op 15 september 2022.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ellen Greuter, Manager Sociaal werk Westerveld en Zwartewaterland, telefoonnummer:
06-33 9919 72.

Deze vacature wordt intern en extern gelijktijdig uitgezet, waarbij interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang krijgen.