Selecteer een pagina

Formulierenbrigade

Van oorsprong “Westervelds INformatie Team”, afgekort WIN(s)T. Soms ook wel aangeduid als Formulierenbrigade. Enkele vrijwilligers in Westerveld bieden hulp bij het invullen van formulieren. Zij krijgen een instructie/training over het gebruik van formulieren en over de spelregels behorend bij die formulieren. Zij hebben inzicht in de organisaties die actief zijn in Westerveld.

Heeft u hulp nodig?
Het Centraal Meldpunt functioneert als verwijzer. Heeft u hulp nodig, neem dan contact op met het Centraal Meldpunt. Ook organisaties mogen hun klanten aanmelden voor hulp, mits betrokkene daarvan op de hoogte is.

De volgende onderwerpen / formulieren zijn in beeld:

 1. Verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
 2. Uitvoeringsrichtlijnen
 • Vermogensvrijlating
 • Draagkracht
 • Aanschaf noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen
 • Overbruggingsuitkering
 • Verhuiskostenvergoeding
 • Reiskostenvergoeding
 • Langdurigheidstoeslag
 1. Draagkrachtberekening Bijzondere Bijstand en Aanvraag & Inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand ( Wwb)
 2. Aanvraagformulier participatiebijdrage en toeslagen (voor Wwb) regeling participatie bijdrage Westerveld
 3. Checklist Bijzondere Bijstand en beleidsregels Bijzondere Bijstand
 4. Minimafonds en formulieren berekening bijdrage Minimafonds
 5. Overige

Aanvraag ondersteuning Voedselbank

 • Aanvraag Mantelzorgcompliment
 • Aanvraag ouder-kind vakanties
 • Aanvraag Jeugdsportfonds

Nadere informatie over regelingen
Namens de gemeente Westerveld en Welzijn MensenWerk kunnen vrijwilligers u onder andere informeren/ adviseren bij de volgende regelingen:

 •     Bij de IGSD kunt u de spelregels lezen over de Wet Werk en Bijstand en Minimaregelingen.
 •     Bijzondere bijstand
 •     Compensatie eigen risico (CAK- BZ) HETCAK.nl
 •     Kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Westerveld
 •     Kwijtschelding waterschapslasten Reest-en-Wieden
 •     Kwijtschelding zuiveringschap Reest-en-Wieden
 •     Leerlingenvervoer gemeente Westerveld
 •     Minimabeleid algemeen
 •     Minimabeleid collectieve ziektekostenverzekering
 •     Schuldhulpverlening www.degkb.nl
 •     Studiefinanciering www.duo.nl
 •     Teruggave belastingen www.belastingdienst.nl
 •     Toeslag huur www.toeslagen.nl
 •     Toeslag kind(eren) www.toeslagen.nl
 •     Toeslag kinderopvang www.toeslagen.nl
 •     Toeslag zorg www.toeslagen.nl
 •     Uitkeringen Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl
 •     Uitkeringen Uitvoering Werknemersverzekering (UWV) www.werk.nl
 •     Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Westerveld
 •     Tegemoetkoming chronisch zieken en mensen met een handicap
 •     Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)  www.duo.nl
 •     Wet werk en bijstand www.werk.nl
 •     Zelfstandigen