Selecteer een pagina

formulierenbrigade

Terug FormulierenbrigadeDe samenleving wordt steeds ingewikkelder. Vele formulieren passeren ons. Niet iedereen kan elk formulier zelfstandig volledig invullen. Daar is soms hulp bij nodig. Enkele organisaties van vrijwilligers en professionals zijn gaan samenwerken...

sociaal werk

Terug Sociaal werkSociaal werkers zijn een zorg minder.Sociaal werkers dat zijn maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, schuldhulpverleners, buurtwerkers, ouderenadviseurs enzovoort. Al die professionals zijn aanspreekpunt voor bewoners van wijken, de gemeenschap en...

belastinghulp

Terug BelastinghulpIn Meppel zijn tien vrijwilligers actief. Wie kunnen bij ons terecht voor de inkomstenbelasting?U bent woonachtig in de gemeente MeppelU heeft een uitkering van de gemeente Meppel, het UWV of SVB.Aanmelden voor hulp kan via ons contactformulier.Voor...

VIA

Terug VIA op afspraak Meppel Het leven is soms knap ingewikkeld: lastige formulieren, ingewikkelde wetten en digitale wirwar. Maar ook als uw situatie wijzigt: verlies van baan, uw gezondheid, pensioen, scheiding en opgroeiende kinderen. Wie heeft er nog overzicht?...

Jongerenwerk

Terug Jongerenwerk Geluk is: veilig en gezond opgroeien. Welzijn MensenWerk zet zich in om de jeugd (10-23 jaar) mee te laten doen. Onze sociaal werkers zijn er voor de jeugd en spreken hun taal. De jeugd komt vaak tot verrassende oplossingen doordat wij uitgaan van...